MEMBER

部員紹介

トップ
   
部員紹介
   
庄司  えみり

SYOJI Emiri
庄司  えみり
学年 3年
学部 経済学部
観光経営学科
出身校 県立生田東

部員紹介